ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์  
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
โทรศัพท์ :: 0-5394-4055-6
E-mail :: aginknpr@chiangmai.ac.th
 
  อาจารย์ ข้าราชการ
   
ศาสตราจารย์ 10
0-5394-1005  
   
อาจารย์ 7
0-5394-2473  
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
0-5394-4621 ต่อ 230  
   
อาจารย์ 6
0-5394-4007  
   
รองศาสตราจารย์ 9
0-5394-4055-6  
   
รองศาสตราจารย์ 9
0-5394-4040-1  
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
 
   
รองศาสตราจารย์ 9
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
0-5394-4621 ต่อ 234  
   
อาจารย์ 7
0-5394-4040-1  
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
0-5394-4098-9  
   
ศาสตราจารย์ 11
0-5394-4621 ต่อ 212  
   
อาจารย์ 7
 
   
รองศาสตราจารย์ 9
0-5394-4001  
   
รองศาสตราจารย์ 9
0-5394-4044  
   
อาจารย์ 7
0-5394-4057 ต่อ 13  
   
รองศาสตราจารย์ 9
0-5394-4621 ต่อ 228  
   
รองศาสตราจารย์ 9
0-5394-4621 ต่อ 206  
   
อาจารย์ 7
(053) 944056 ต่อ 15  
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
0-5394-4050  
   
รองศาสตราจารย์ 8
0-5394-4050  
   
รองศาสตราจารย์ 9
0-5394-4099  
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
053-94-4055  
   
อาจารย์ 7
0 5394 4099  
   
รองศาสตราจารย์ 9
0-5394-2473  
   
รองศาสตราจารย์ 9
017062325  
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
 
   
รองศาสตราจารย์ 9
0-5394-4621 ต่อ 216  
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
    อาจารย์  
    อาจารย์  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0-53-04047  
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
    รองศาสตราจารย์ 0-5394-4621 ต่อ 227  
    นักวิทยาศาสตร์  
    รองศาสตราจารย์ 0-5394-4058  
    นักวิทยาศาสตร์ 0-5394-4045  
    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 94-4034  
    รองศาสตราจารย์ 0-5394-4031  
    รองศาสตราจารย์ 4034  
    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 0-5394-4040  
    นักวิทยาศาสตร์  
 
ลูกจ้างประจำ
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    พนักงานขับรถแทรกเตอร์  
    นักการภารโรง  
    คนงานเกษตร  
    นักการภารโรง  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงาน 053-944033-37  
    คนงานเกษตร 053944034  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    นักการภารโรง  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร 053944042  
    คนงาน 053-944033-37  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    พนักงานผู้ช่วยวิทยาศาสตร์ 053944034  
    คนงานเกษตร  
    นักการภารโรง  
    ยาม  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงาน 053944034  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    พนักงานขับรถยนต์  
    คนงานเกษตร  
    คนงาน  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
 
ลูกจ้างชั่วคราว
    นักวิทยาศาสตร์  
    คนงานเกษตร  
    คนงานเกษตร  
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 053-944033-37  
    พนักงานธุรการ  
 
 
Untitled Document
       ศาสตราจารย์
   รองศาสตราจารย์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
   อาจารย์
 
 
     นักการภารโรง
     คนงานเกษตร
     นักวิชาการเกษตร
     นักวิทยาศาสตร์
     คนงาน
     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     พนักงานธุรการ
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     พนักงานขับรถยนต์
     พนักงานผู้ช่วยวิทยาศาสตร์
     พนักงานขับรถแทรกเตอร์
     ยาม
 
       พืชไร่
   พืชสวน
   ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
 
cmumis
cmuethesis
cmueresearch
e-office
ตรวจสอบผลการเรียน
 
Untitled Document