ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   :: ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ::
       
   

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน จำนวน 5 ราย ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 2556

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน จำนวน 5 ราย ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 2556  ดังนี้

1. “ผลของการเก็บรักษาหัวพันธุ์ร่วมกับการให้แสงไฟคั่นช่วงกลางคืนต่อการผลิตหงส์เหินนอกฤดู”

โดย นางสาวปริญญา  เรืองอร่าม วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

2. ผลของกรดจิบเบอเรลลิกและเบนซิลอะดีนีนร่วมกับการบ่มหัวพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของแซนเดอร์โซเนีย”

โดย นางสาวกนกวรรณ  ปัญจะมา ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

3. “ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อการแก่ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง”

โดย นางสาวนลินี  เจริญวรรณ์ ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

4. “การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการพ้นระยะพักตัวของกล้วยไม้ดินว่านจูงนาง”

โดย นางสาววาริษา  รอดน้อย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

5. “ผลของความเข้มข้นของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นในการปลูกในวัสดุปลูกไร้ดิน”

โดย นายกฤษฎา  หงส์ทอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.


กลุ่มข่าว : กิจกรรมภาควิชาฯ
วันที่เผยแพร่ : 7 มีนาคม 2556
เผยแพร่โดย : จุฑาพร
เปิดอ่าน : 721 ครั้ง

Untitled Document