ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   :: ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ::
       
   

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการทำ Seed Priming กับเมล็ดพันธุ์แตงกวาต่อการงอกและกิจกรรมของเอนไซม์บางชนิด

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาพืชสวน

เรื่อง

“ผลของการทำ Seed Priming กับเมล็ดพันธุ์แตงกวาต่อการงอกและกิจกรรมของเอนไซม์บางชนิด”

โดย นางสาวดวงกมลวรรณ  กบกันทา

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพืชสวน  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.


กลุ่มข่าว : กิจกรรมภาควิชาฯ
วันที่เผยแพร่ : 11 กุมภาพันธ์ 2556
เผยแพร่โดย : จุฑาพร
เปิดอ่าน : 711 ครั้ง

Untitled Document