ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   :: ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ::
       
   

กำหนดการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา การส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการขอขยายเวลาการศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา  การส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการขอขยายเวลาการศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ  ประจำปีการศึกษา  2556 ตามไฟล์ดังแนบ

เอกสารประกอบ : 53030008.pdf


กลุ่มข่าว : ปฏิทินการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 4 มกราคม 2556
เผยแพร่โดย : จุฑาพร
เปิดอ่าน : 694 ครั้ง

Untitled Document