ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   :: ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ::
       
   

ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มช. (ฉบับภาษาอังกฤษ)

บัณฑิตวิทยาลัย ยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2557 เรื่อง ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ี โดยให้ใช้ประกาศฉบับภาษาอังกฤษแทน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ : 53010070.pdf


กลุ่มข่าว : ประชาสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2558 - 17 สิงหาคม 2560
เผยแพร่โดย : จุฑาพร
เปิดอ่าน : 441 ครั้ง

Untitled Document