ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ > ปฏิทินการศึกษา
   
4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนภาคการศึกษาปี 25564 เม.ย.56
3. กำหนดการส่งเอกสารเสนอสำเร็จปีการศึกษา 255615 ม.ค.56
2. กำหนดการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา การส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการขอขยายเวลาการศึกษา สาขาวิชาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 25564 ม.ค.56
1. กำหนดการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา การส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการขอขยายเวลาการศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 25564 ม.ค.56

  แสดงรายการ 1 ถึง 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) หน้า : 1   
Untitled Document
       แนะนำภาควิชา
   ยุทธศาสตร์ภาควิชาฯ
   หน่วยงานและโครงสร้าง
   หมายเลขโทรศัทพ์
 
 
     บุคลากร
     นักศึกษา
     งานวิจัย
     งานการเงิน-พัสดุ
     งานการศึกษา
     งานสารบรรณ
 
 
   พืชไร่
   พืชสวน
   ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
cmumis
cmuethesis
cmueresearch
e-office
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
Untitled Document