ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ > นักศึกษา
   
6. การเสนอหัวข้อและโครงร่างของนักศึกษาปริญญาโทที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2/25546 ก.ย.56
5. ประกาศภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยกรธรรมชาติ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชสวน21 พ.ค.56
4. ประกาศฯ การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 4 เม.ย.56
3. กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าภาคการศึกษาที่ 2/2555 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 255611 ก.พ.56
2. ขั้นตอนการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา17 พ.ค.55
1. เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 ประเภททุนปกติ26 ม.ค.55

  แสดงรายการ 1 ถึง 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) หน้า : 1   
Untitled Document
       แนะนำภาควิชา
   ยุทธศาสตร์ภาควิชาฯ
   หน่วยงานและโครงสร้าง
   หมายเลขโทรศัทพ์
 
 
     บุคลากร
     นักศึกษา
     งานวิจัย
     งานการเงิน-พัสดุ
     งานการศึกษา
     งานสารบรรณ
 
 
   พืชไร่
   พืชสวน
   ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
cmumis
cmuethesis
cmueresearch
e-office
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
Untitled Document