ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ > ประชาสัมพันธ์
   
18. บทคัดย่อในวิชาสัมมนาของปีการศึกษา 256024 ส.ค.60
17. รับสมัครงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 54...หรือ 5618 มิ.ย.56
16. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำโครงการอบระยะสั้นให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.25564 มิ.ย.56
15. ประกาศรับสมัครงานโครงการหลวง 22 พ.ค.56
14. รับสมัครงานตำแหน่ง Research Assistant 22 พ.ค.56
13. ประกาศฯทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 255630 เม.ย.56
12. ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖25 เม.ย.56
11. ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง12 ก.พ.56
10. กำหนดให้รูปเล่มปัญหาพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวน ใช้ปกสีขาว 120 แกรม7 ก.พ.56
9. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ประเภท สำนักงาน ก.พ.23 ม.ค.56
8. เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 สำหรับปีงบประมาณ 255723 ม.ค.56
7. ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล 23 ม.ค.56
6. ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์15 ม.ค.56
5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 4713 ธ.ค.55
4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา20 พ.ย.55
3. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) 1 ต.ค.55
2. บริษัทดาษดา รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ส.ค.55
1. ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ ๙10 มี.ค.54

  แสดงรายการ 1 ถึง 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) หน้า : 1   
Untitled Document
       แนะนำภาควิชา
   ยุทธศาสตร์ภาควิชาฯ
   หน่วยงานและโครงสร้าง
   หมายเลขโทรศัทพ์
 
 
     บุคลากร
     นักศึกษา
     งานวิจัย
     งานการเงิน-พัสดุ
     งานการศึกษา
     งานสารบรรณ
 
 
   พืชไร่
   พืชสวน
   ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
cmumis
cmuethesis
cmueresearch
e-office
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
Untitled Document